รหัส โดย ชื่อเพลง ศิลปิน เปิดดูแล้ว
09136
หัวใจละเหี่ย
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  4,400
08428
จันทร์ฉาย
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  8,534
08426
ลัง
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  12,393
08425
อาวรณ์
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  7,863
07534
ฝุ่น
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  3,012
06625
พร้าว
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า 
06618
เพลงบ่อสร้างกางจ้อง
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  10,144
06548
เรือน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  16,469
06433
ออกเล
อัลบั้ม บังใบ
มาลีฮวนน่า 
06432
บ้านฉัน
อัลบั้ม สู้ฝัน
มาลีฮวนน่า  30,108
06419
ชะตากรรม
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  22,854
04337
กระท่อมกัญชา
อัลบั้ม ปลายแสด
มาลีฮวนน่า 
04333
เขเรือ
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  21,747
04331
เรือรักกระดาษ
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04166
ลมเพลมพัด
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04164
วิถีคนจร
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  15,907
04161
เด็กน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า 
04158
มายา - มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  19,079
04157
พี่ชาย
อัลบั้ม เพื่อนแพ
มาลีฮวนน่า  11,230
04155
สหายสุรา
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  25,677
04154
มุดก้อนเมฆ
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  22,141
03308
แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
01135
หัวใจพรือโฉ้
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า Lazada Thailand