รหัส โดย ชื่อเพลง ศิลปิน เปิดดูแล้ว
09136
หัวใจละเหี่ย
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  4,203
08428
จันทร์ฉาย
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  8,375
08426
ลัง
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  12,149
08425
อาวรณ์
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  7,724
07534
ฝุ่น
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  2,978
06625
พร้าว
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า 
06618
เพลงบ่อสร้างกางจ้อง
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  10,115
06548
เรือน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  16,400
06433
ออกเล
อัลบั้ม บังใบ
มาลีฮวนน่า 
06432
บ้านฉัน
อัลบั้ม สู้ฝัน
มาลีฮวนน่า  29,652
06419
ชะตากรรม
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  22,750
04337
กระท่อมกัญชา
อัลบั้ม ปลายแสด
มาลีฮวนน่า 
04333
เขเรือ
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  21,633
04331
เรือรักกระดาษ
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04166
ลมเพลมพัด
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04164
วิถีคนจร
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  15,837
04161
เด็กน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า 
04158
มายา - มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  18,932
04157
พี่ชาย
อัลบั้ม เพื่อนแพ
มาลีฮวนน่า  11,192
04155
สหายสุรา
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  25,563
04154
มุดก้อนเมฆ
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  21,962
03308
แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
01135
หัวใจพรือโฉ้
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า