รหัส โดย ชื่อเพลง ศิลปิน เปิดดูแล้ว
10063
พร้าว
อัลบั้ม เพื่อนเพ
มาลีฮวนน่า  3,280
09136
หัวใจละเหี่ย
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  9,592
08428
จันทร์ฉาย
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  12,506
08426
ลัง
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  19,039
08425
อาวรณ์
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  12,561
07534
ฝุ่น
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  4,257
06625
พร้าว
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า 
06618
เพลงบ่อสร้างกางจ้อง
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  11,393
06548
เรือน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  18,260
06433
ออกเล
อัลบั้ม บังใบ
มาลีฮวนน่า 
06432
บ้านฉัน
อัลบั้ม สู้ฝัน
มาลีฮวนน่า 
06419
ชะตากรรม
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  27,362
04337
กระท่อมกัญชา
อัลบั้ม ปลายแสด
มาลีฮวนน่า 
04333
เขเรือ
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  25,290
04331
เรือรักกระดาษ
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04166
ลมเพลมพัด
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04164
วิถีคนจร
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  18,373
04161
เด็กน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า 
04158
มายา - มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  25,256
04157
พี่ชาย
อัลบั้ม เพื่อนเพ
มาลีฮวนน่า  13,460
04155
สหายสุรา
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  29,301
04154
มุดก้อนเมฆ
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  28,778
03308
แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
01135
หัวใจพรือโฉ้
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า