รหัส โดย ชื่อเพลง ศิลปิน เปิดดูแล้ว
09136
หัวใจละเหี่ย
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  297
08428
จันทร์ฉาย
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  5,715
08426
ลัง
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  6,949
08425
อาวรณ์
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  5,106
07534
ฝุ่น
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  2,259
06625
พร้าว
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  32,491
06618
เพลงบ่อสร้างกางจ้อง
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  9,326
06548
เรือน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  15,277
06433
ออกเล
อัลบั้ม บังใบ
มาลีฮวนน่า  31,145
06432
บ้านฉัน
อัลบั้ม สู้ฝัน
มาลีฮวนน่า  21,475
06419
ชะตากรรม
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  20,183
04337
กระท่อมกัญชา
อัลบั้ม ปลายแสด
มาลีฮวนน่า 
04333
เขเรือ
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  19,626
04331
เรือรักกระดาษ
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  30,176
04166
ลมเพลมพัด
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04164
วิถีคนจร
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  14,335
04161
เด็กน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า 
04158
มายา - มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  16,708
04157
พี่ชาย
อัลบั้ม เพื่อนแพ
มาลีฮวนน่า  10,255
04155
สหายสุรา
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  23,097
04154
มุดก้อนเมฆ
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  18,735
03308
แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
01135
หัวใจพรือโฉ้
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า