รหัส โดย ชื่อเพลง ศิลปิน เปิดดูแล้ว
09136
หัวใจละเหี่ย
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  557
08428
จันทร์ฉาย
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  5,926
08426
ลัง
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  7,240
08425
อาวรณ์
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  5,309
07534
ฝุ่น
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  2,311
06625
พร้าว
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  32,674
06618
เพลงบ่อสร้างกางจ้อง
อัลบั้ม พร้าว
มาลีฮวนน่า  9,405
06548
เรือน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  15,352
06433
ออกเล
อัลบั้ม บังใบ
มาลีฮวนน่า  31,441
06432
บ้านฉัน
อัลบั้ม สู้ฝัน
มาลีฮวนน่า  21,884
06419
ชะตากรรม
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  20,329
04337
กระท่อมกัญชา
อัลบั้ม ปลายแสด
มาลีฮวนน่า 
04333
เขเรือ
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า  19,750
04331
เรือรักกระดาษ
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  30,359
04166
ลมเพลมพัด
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
04164
วิถีคนจร
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า  14,462
04161
เด็กน้อย
อัลบั้ม คนเช็ดเงา
มาลีฮวนน่า 
04158
มายา - มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  16,843
04157
พี่ชาย
อัลบั้ม เพื่อนแพ
มาลีฮวนน่า  10,324
04155
สหายสุรา
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  23,252
04154
มุดก้อนเมฆ
อัลบั้ม ลมใต้ปีก
มาลีฮวนน่า  18,955
03308
แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า 
01135
หัวใจพรือโฉ้
อัลบั้ม บุปผาชน
มาลีฮวนน่า