ใกล้รุ่ง

Word Word
ศิลปิน สุนทราภรณ์

ใกล้รุ่ง

ศิลปิน สุนทราภรณ์
อัลบั้ม ประยุค
คำร้อง ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่
ทำนอง สากล

วีดีโอคลิป ใกล้รุ่ง